مهندسان بدون مرز !
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
مي دونستيد همونجور كه « پزشكان بدون مرز » داريم ‚" مهندسان بدون مرز" (Engineers without Borders) هم داريم ؟
شعار جالبي هم دارند ؛
ساختن دنيايي بهتر - يك پروژه ؛ در يك زمان

Building a Better World - One Project - At a Time