تجربيات دانش مديريت پروژه براساس استاندارد‍PMBOK
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
پروژه فاز يك پارس جنوبي ؛ از بزرگترين پروژه هايي است كه تاكنون توسط مديريت متخصصيين ايراني در پروژه هاي بالادستي نفت؛ و فاز اول از مجموعه عظيم ميدان گازي پارس جنوبي است كه به سرانجام می رسد.
دز حال حاضر كه پيشرفت پروژه به بيش از ۹۰ درصد رسيده ؛ فرصت خوبي است تا اطلاعات و آموزه‌هاي فاز 1 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي؛ در قالب حوزه هاي دانش مديريت پروژه تدوين شود .
جمعي از برو بچه هاي ستاد برنامه ريزي مذکور ؛ با اين ايده ؛ آستينهايشان را براي ثبت تجربيات دانش مديريت اين پروژه براساس استاندارد ‍PMBOK بالا زده و مشغول به كار شده اند.
كار جالب ديگر اينكه مستندات و تجربيات ثبت شده به مرور در سايت اينترنتي www.geocities.com/seafyproject براساس استاندارد ‍PMBOK شامل مديريتهاي نه گانه پروژه يعني Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communication, Risk ,Procurement ثبت مي شود.