فايل کارگاه ارايه شده در کنفرانس مديريت پروژه !
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

فايل کارگاه  ارايه شده در کنفرانس مديريت پروژه با عنوان " آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه ؛ مقايسه تطبيقی ISO 10006  با PMBOK 2004 را می توانيد در اينجا بيابيد