ارايه پيشنهاد به کميته صنعت !
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

براساس تصميم کميته صنعت کنفرانس بين المللي مديريت پروژه ؛ که در ابتدای اسفند سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار ميگردد ؛  بنا شده تا از تنی چند از مديران و صاحبنظران که در عرصه مديريت پروژه در کشور خدمات برجسته و موثر  قابل تقدير انجام داده اند سپاسگزاری شود.

لطفا پیشنهادهای خود را در زمینه معیارها و یا اشخاص مورد نظر را در سه حوزه :

1-    مديريت پروژه های انرژی (نفت- گاز - پتروشیمی نیرو)

2-     مدیریت پروژه های اطلاعات و ارتباطات (ICT)

3-     مدیریت پروژه های صنعتی ؛ ساختمانی و عمرانی

لطفا پیشنهادهای خود را در زمینه معیارها و یا اشخاص مورد نظر را از طریق وب سایت کنفرانس http://www.iipmc.com و یا به اینجانب ارایه فرمایید.