فصلنامه مديريت پروژه !
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

الحق که جای خالی يک نشريه پيرامون مديريت پروژه خالی بود که به همت دوست قديمی آقای رضا ضيايی اين نقيصه جبران شد.

اولين شماره اين فصلنامه که که عمدتا به ترجمه مقالات کاربردی از نشريه بين المللی و آکادميک مديريت پروژه اختصاص دارد در دومين کنفرانس بين المللی مديريت پروژه به علاقمندان عرضه شد که همين جا انتشار اين نشريه مفيد را تبريک می‌گوييم.

سايت اينترنتی اين فصلنامه هنوز فعال نشده است ليکن نويسندگان اين حوزه می‌توانند مقالات خود را جهت چاپ به آدرس تهران- صندوق پستی ۳۳۱۳-۱۴۱۵۵ ارسال نمايند.