مدیریت سبد پروژه ها(Project Portfolio Management ) !
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

مدیریت سبد پروژه ها(Project Portfolio Management ) یکی از مهمترین چالش‌هاي شركت‌ها و سازمان‌هايي است كه پروژه هاي متعددي را مديريت مي‌كنند و بكار بردن علمي و تخصصي اصول اين نوع از مديريت از روش‌هاي اساسي بالابردن بهره‌وري مديريت در شرکتهایی است که چندین پروژه را (Enterprise Project Management )در دست اجرا دارند .

در بسیاری از کشورها از مدیریت سبد پروژه ها جهت تعیین نوع تجارت استفاده می گردد در این سبد باید تمام پروژه ها را با هم دید ، تجزیه و تحلیل و کنترل نمود و برای بدست آوردن حداکثر سود مقایسه و دوباره منابع را به آن اختصاص داد.

مدیریت سبد پروژه ها برای تعیین ارزش مستقیم و غیر مستقیم آن بر پروژه ها و برای منابع در دست، رویکردی کلی نگر است .در حقيقت مدیریت سبد پروژه ها یک پروسه تصمیم گیری دینامیکی است كه پروژه های جدید را ارزیابی می کند، اولویت بندی می‌نماید از رده خارج می‌کند یا قبول می کند(kill/go) یا دوباره اولویت‌بندی می‌کند و منابع را دوباره تخصیص می‌دهد.

این نوع مدیریت مشتمل بر سه مدیریت است:

الف تمرکز بر مدیریت تجاری

ب تمرکز بر مدیریت منابع (مدیریت عمومی)

ج تمرکز بر مدیریت پروژه

اخيرا موسسه PMI اقدام با جمع بندي تجربيات و مباحث مربوط به اين حوزه اقدام به انتشار استاندارد مدیریت سبد پروژه ها(Project Portfolio Management) در كنار استانداردProgram management نموده است.

در اين رابطه باز هم خواهم نوشت...