معرفي مقاله تحقيقي (۱)
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
آخرين مجله تدبير مقاله خوبي دارد تحت عنوان " نقش مديران پروژه درصنعت ساخت " نوشته آقاي محسن ذكايي؛ كارشناس ارشد مديريت پروژه و ساخت از دانشگاه تربيت مدرس