معرفي دوره آموزشي (۳)
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سازمان مديريت صنعتي ؛ همه ساله ؛ اقدام به برگزاري دوره هاي مديريت پروژه مي كند كه امسال؛ اين دوره را در دو سطح استراتژيك و عملياتي ارايه داده اند. اينجا