تجارت الكترونيك و مديريت پروژه
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سايتها و وبلاگهای خوبی در مورد تجارت الكترونيك؛ E-Commerce در ايران درست شده که شايد از جمله بهترينهای آنها وبلاگهای ۱- تجارت الكترونيك در ايران و ۲- تجارت الكترونيك باشند .


پياده سازي مولفه هاي چهارگانه - B to B ؛B to C ؛C to C و C to A - تجارت الكترونيك در ايران؛ نقش غير قابل انكاري در كوتاه شدن زمان انجام پروژه ها در ايران خواهد داشت.
خصوصا مديريت تداركات پروژه (Procurement Management) و مديريت هزينه پروژه (Cost Management) كاملا تحت تاثير تجارت الكترونيك؛ متحول شده و زمان آنها بسيار كوتاه خواهد شد.
به همين دليل " بررسي تاثيرات بكارگيري تجارت الكترونيك در مديريت پروژه ها " مي تواند موضوع تحقيق يك مقاله خوب علمي باشد.