مهندسي ارزش و مديريت پروژه
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
آقای کاظم نوروزی - از بينندگان وب لاگ - مقاله جالبی پيرامون ارتباط مهندسی ارزش- Value Engineering - و مديريت پروژه ؛فرستاده اند و اشاره نموده اين مقاله در شماره شانزدهم مجله ساخت و ساز ؛ چاپ گرديده است.


در همين جا از طرف خودم و بينندگان از ايشان تشكّر مي كنم.