مديريت، برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
كاوه‌ جواني؛ كارشناس‌ گروه‌ مهندسي‌ صنايع‌ مركز تحقيقات‌ اصفهان - مقاله خوبی راجع به "کليات مديريت، برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌" دارد در نشريه تدبير شماره ۱۲۱ .

مشتاقان مديريت پروژه ! خواندن اين مقاله به وقتي كه صرف آن مي كنيد مي ارزد!