34 رهنمود به مديران پروژه !
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:


آقای سعيد حامد نيا در مجله تدبير شماره ۱۰۷ ؛ رهنمودهای قابل استفاده و مفيدی به مديران پروژه داده است !
در همين شماره ۱۰۷ هم يک مقاله خوب ديگر هم تحت عنوان " واگذاري اختيار در سازمان پروژه " از آقاي مهرداد بختياري آمده است.