شرح وظايف واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه !
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
آقای صدری زاده ؛ با توجه به تجربيات بدست آورده از کارگاههای پروژه های مختلف ؛ شرح فعاليتهاي قابل انجام توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه را در وب لاگشان به خوبی تدوين نموده اند.