ميزگرد مديريت پروژه !
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
شماره ۱۲۸ مجله تدبير؛ ميزگرد خوبی دارد تحت عنوان " ضرورت تحول به نگرش مديريت پروژه " که در اين ميزگرد برخی صاحبنظران آشنا به فرايندهای مديريت پروژه شرکت نموده و در آن ضمن مروری بر گذشته فرايندهای مديريت پروژه؛ نگاهی نيز بر معضلات و مشکلات حاکم بر مديريت پروژه ها در ايران انداخته اند.