ربايندگان زمان !
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
از جمله مهمترين ضعفهای مديران پروژه ؛ کمبود وقت و عقب افتادن از پيگيری فعاليتهاي اساسي پروژه ها مي باشد.
مديران پروژه عموما در عمل منحصرا مدير و ناظر طرح نيستند ؛ بلکه خود عاملان انجام کار و فعاليتهاي پروژه نيز می باشند.
آنان از هدر رفتن زمان توسط مديران و عوامل اجرايی کارها رنج می برند. اگر خود آنان مراقب نباشند و بيش از حد معمول روی نقش کاری خود بجای نقش مديريتی تاکيد ورزند؛ ممکن است همواره در دام ربايندگان زمان باقی بمانند كه تعدادی از آنها عبارتند از :
- شکست در مذاکره
- ضعف در گزارشها
- شکايتهای پی در پی
- قرار گرفتن اطلاعات در مكان نامناسب
- تغيير اولويت ها
- به تعويق انداختن كارها
- تعداد بيش از حد جلسات
- روشن نبودن شرح وظايف
- فقدان دانش فني
- سفرهاي بيش از حد
- فقدان دانش تشويق
- دستورهاي متناقض
- نظارت بيش از حد
- آرزوي بي عيب و نقص بودن كارها
- نبودن نيروي انساني ماهر
لذا بايد توجه نمود؛ براي برطرف نمودن ضعف هميشگي كمبود زمان پيگيري امور پروژه ؛ مديران پروژه ها لازم است با شناخت ربايندگان زمان فوق ؛ نقيصه عدم مديريت زمان خود را جبران نمايند.البته تكنيكهاي مختلف مديريتي نيز موجودند كه به استفاده بهتر مديران پروژه از زمان مدد مي رسانند؛ كه عبارتند از :
- مذاكره
- انجام كارها مطابق با برنامه
- تصميم در مورد اينكه كار به چه كسي ارجاع شود.
- آغازگر امور بودن
- كاستن از سفرها
- آينده نگري
- خويشتنداري در هنگام عصبانيت
- كنترل مدت زمان تماسهاي تلفني
- ارسال دستور جلسات به مدعوين قبل از برگزاري آن
- حذف ملاقاتهاي خصوصي