مديريت بحران ( Crisis Management) !
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
در پاسخ به دکتر ضياءواري كه بدنبال جزئيات بيشتري پيرامون مديريت بحران بوده اند مناسب مي دانم به سيستمي كه توسط وزارت بهداشت و علوم پزشكي پيرامون "مديريت آمادگي در برابر وضعيت اضطراري و بلايا" طراحی شده است اشاره مختصري نمايم.
مطابق بررسي هاي اين وزارتخانه ؛ يك فرآيند آمادگي در برابر وضعيت بحرانی در هر سازمان؛ شامل يك سلسله گامهاي قانوني است، كه عبارتند از:
* توسعه سياسي
* برنامه‌ريزي براي وضعيت اضطراري
* تعليم و آموزش، و
* پايش و ارزيابي
با اين توضيح كه :
۱) فرآيندهاي مديريت بحران مي‌توانند در هر جامعه، سازمان يا فعاليتي استفاده شوند.
۲) در برنامه‌هاي آمادگي در برابر وضعيت اضطراري بايستي از تكنيكهاي استاندارد مديريت استفاده گردد.
۳) چارچوب ملي وضعيت اضطراري ابزار ارزشمندي جهت سازمانهاي ملي، استاني و جوامع، و سازمانهاي بين‌المللي و كشورهاي اعطاء كننده است.
۴) چارچوب ملي وضعيت اضطراري بايستي آشكارا به برنامه آمادگي در برابر وضعيت اضطراري وصل گردد تا سياست توسعه پايدار ملي حفظ شود.
جزئيات طرح مديريت بحران مذكور را مي توانيد از سايت اينترنتي اين وزارتخانه مطالعه فرماييد.