فهرستی از نرم افزارهای مديريت پروژه !
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢  کلمات کلیدی:
در اين سايت ميتوانيد ليست کاملی از نرم افزارهای مديريت پروژه را بيابيد.
بسياری از اين نرم افزارها برای شرکتهای خاص ‍PM طراحي و استفاده مي شود.
شما نيز مي توانيد درصورتي كه نرم افزار خاصي را در رابطه با PM استفاده ميكنيد ؛اطلاعات آن را به اين سايت بيافزاييد.