زنها در مديريت پروژه !
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢  کلمات کلیدی:
سايت IPM انجمن مديريت پروژه انگلستان را يادتان هست.
گروه جالبي در اين انجمن به نام گروه " زنها در مديريت پروژه " تاسيس شده است كه با راه اندازي يك سايت اينترنتي قصد ترويج؛ تقويت و تشويق نقش زنان در فرآيندهاي مختلف مديريت پروژه را دارد.