کنفرانس بين المللی مديريت !
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

دکتر مشايخی دانشکده مديريت دانشگاه شريف را که می شناسيد.
اولين کنفرانس بين المللی مديريت در ايران به همت ايشان ؛ موسسه آريانا و چند جای ديگر ۲۹-۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ امسال در دانشگاه شريف برگزار می شود.
يك كارهايي در زمينه Project Change Management كرده ام كه مي خواهم بصورت مقاله در اين كنفرانس ارايه كنم.
منت پذير دوستان هستم اگر منابع ؛ تحقيقات و يا مقالاتي در اين زمينه مي شناسند؛ با E-mail معرفي كنند.