يك توصيه مهم به مديران !
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢  کلمات کلیدی:
اگر می بينيد که کارکنان وظيفه خود را بدرستی انجام نمی دهند دمی با خود خلوت کنيد و ببينيد شما در کجا اشتباه کرده ايد.
عدم فعاليت صحيح فعاليتهاي زيرمجموعه شما بدليل اشتباهات شخص شماست نه كس ديگر !