استانداردهاي مديريت پروژه !
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢  کلمات کلیدی:
امروزه در بسياري از زمينه ها استفاده از استانداردها ضروري بنظر مي رسد. به اين دليل كه استانداردها الزامات مورد نياز را جهت اجراي صحيح عمليات مورد نظر بخوبي تشريح مي كنند. بهمين دليل اگر در زمينه مديريت پروژه نيز استانداردهاي مختلف مورد مطالعه قرار گيرند بخوبي مي توانند ما را اجراي برنامه هاي پروژه هدايت كنند. در زمينه مديريت پروژه نيز بسياري از كشورها در حال تدوين استانداردهاي مخصوص بخود هستند ...
در گذشته در اين وبلاگ بارها به استاندارد PMBOK و يا APM اشاراتي داشته ايم.
ولي چند استاندارد وجود دارد كه بصورت عمومي مورد تاييد همه كشورها هستند كه معروفترين آنها به شرح زير هستند :
1- ( PMBOK ( Project Management Body Of Knowledge
2- (APM ( Association For Project Management
3- ( BS6079 ( British Standard
4- ( JPMF ( Japanese Project Management Forum


1- ( PMBOK ( Project Management Body Of Knowledge اين استاندارد در شركت PMI كه يك آمريكايي است تدوين شده است و استفاده از آن نيز بسيار متداول است. در اين استاندارد مديريت پروژه به 9 قسمت تقسيم شده است و وظايف هر قسمت و ارتباطات آن با قسمتهاي ديگر تشريح گرديده است.كه قبلا به ان مفصلاً پرداخته ايم.
2- (APM ( Association For Project Management اين استاندارد توسط مركز مطالعات مديريت پروژه انگلستان UMIST و زير نظر پروفسور موريس تهيه و تدوين شده است. اين استاندارد شامل 7 قسمت است كه در اين 7 قسمت 40 مفهوم كليدي در زمينه مديريت پروژه تشريح شده است.
3- ( BS6079 ( British Standard اين استاندارد توسط شركت British Standard تهيه و تدوين شده است. اين استاندارد مورد قبول دولت و صنعت انگلستان مي باشد. در اين استاندارد مديريت پروژه به 4 قسمت تقسيم شده است.
4- ( JPMF ( Japanese Project Management Forum اين استاندارد توسط انجمن پيشرفت مهندسي ژاپن (ENAA) تهيه شده است. ديدگاه اين استاندارد بر خلاف استانداردهاي فوق بر اين اساس است كه چگونه مديريت پروژه مي تواند محرك خلاقيت و ايجاد ارزش تجاري گردد ؟ اين استاندارد نيز مديريت پروژه را به 4 قسمت تقسيم كرده است.
بعلاوه:
5- ANSI/PMI 99-001-2000 : اين استاندارد توليد شده در انستيتو ملي استاندارد آمريكاست. و بعنوان استاندارد ملي آمريكا شناخته ميشود