Download رايگان نرم افزار !
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢  کلمات کلیدی:
سايت هايي وجود دارند که مي توان از آنها برخي از نرم‏افزارهاي کارا در برنامه ريزي و كنترل پروژه را مجاناً DownLoad کرد كه ذيلاً تعدادي از آنها را به شما دوست عزيز - كه هم چيز را رايگان مي خواهيد!- معرفي مي كنم:

۱- نرم‏افزار Team Flow در سايت www.TeamFlow.com
۲- نرم‏افزار Project Executive در سايت www.CPTS.com
۳- نرم‏افزار Pert Chart Expert در سايت www.CriticalTools.com
۴- نرم‏افزار WBS Chart Pro در سايت www.CriticalTools.com
۵- نرم افزار Time Tiger for Workgroups در سايت www.Indigo1.com
۶- نرم افزار Artemis Management System در سايت wwww.ArtemisPM.com