آخرين كارگاه بين‌المللي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه !

  سومين كارگاه بين‌المللي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه، مدل مبناي جايزه‌ي بين‌المللي مديريت پروژه انجمن بين‌المللي مديريت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 73 بازدید

همايش نيم روزه استقرار دفتر مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه محور !

  ‍Project Management Office(PMO) in Project-oriented Companies مقدمه: امروزه استقرار دفتر مديريت پروژه(PMO) در سازمانهاي پروژه محور در دنيا به عنوان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 46 بازدید
مهر 88
1 پست
خرداد 86
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
1 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
7 پست
مرداد 82
11 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
2 پست
اسفند 81
4 پست
بهمن 81
4 پست
دی 81
5 پست
آذر 81
9 پست
آبان 81
18 پست
مهر 81
11 پست