قانون پارکينسون (Parkinson) !

کار طوری گسترش‌می‌يابد که زمان‌داده‌شده را پرکند. قانون پارکينسون (Parkinson) نظريه‌ي جالبي درباره‌ي زمان‌دهي فعاليت‌هاي پروژه (سپس زمانبندي) است. اين قانون بيان‌مي‌كند كه افراد بيشتر به موعدتحويل (Due-date) نگاه‌مي‌كنند و سعي‌مي‌كنند تا كار را به‌نحوي در موعدتحويل خود به‌اتمام‌رسانند. به‌عبارتي اگر براي كاري كه از نظر استاندارد 4ساعت طول‌مي‌كشد،‌ 10ساعت زمان درنظربگيريم، فرد مسوول، كار را در 10ساعت انجام‌خواهدداد؛ همچنين اگر براي اين‌كار 3ساعت زمان درنظرگرفته‌شود، فرد آن‌را درطي مدت‌مذكور، حتي با كيفيت كمتر، انجام‌مي‌دهد. مسوولان زماندهي به فعاليت‌ها بايد دقت‌كنند كه زمان‌دهي فعاليت‌ها به‌گونه‌اي انجام‌شود كه با حفظ رابطه‌ي بين كيفيت، زمان و هزينه، افراد با بهره‌وري لازم كار را انجام‌دهند.
منبع: وبلاگ ديدمهندسي

/ 0 نظر / 37 بازدید