مديريت، برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌

كاوه‌ جواني؛ كارشناس‌ گروه‌ مهندسي‌ صنايع‌ مركز تحقيقات‌ اصفهان - مقاله خوبی راجع به "کليات مديريت، برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌" دارد در نشريه تدبير شماره ۱۲۱ .

body121.jpg

مشتاقان مديريت پروژه ! خواندن اين مقاله به وقتي كه صرف آن مي كنيد مي ارزد!

/ 0 نظر / 6 بازدید