مهندسي ارزش و مديريت پروژه

آقای کاظم نوروزی - از بينندگان وب لاگ - مقاله جالبی پيرامون ارتباط مهندسی ارزش- Value Engineering - و مديريت پروژه ؛فرستاده اند و اشاره نموده اين مقاله در شماره شانزدهم مجله ساخت و ساز ؛ چاپ گرديده است.

no16.jpg


در همين جا از طرف خودم و بينندگان از ايشان تشكّر مي كنم.

/ 1 نظر / 22 بازدید
ميثم نامي

خدا براش بسازه