استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ !

اگر ایزو راجع به مدیریت پروژه استاندارد نداشت در ایزو بودنش شک می کردم.
از سری استاندارد های ايزو ؛ استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ مربوط به استانداردهاي مديريت پروژه مي باشد.
اين استاندارد بين المللي مرتبط با مديريت كيفيت هر نوع پروژه اي است. پروژه هاي پيچيده و بزرگ با زمان طولاني و يا كوچك و ساده با زمان كوتاه را مي توان با بكارگيري استاندارد مذكور بهتر مديريت نمود.
هرچند اين استاندارد به جامعيت استاندارد معروف PMBOK نیست؛ لیکن امروزه داشتن گواهينامه استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ نشاندهنده اعتبار عملی پيمانکاران در انجام با کيفيت پروژه هاست.
از دوست عزيزم سهيل جعفری ؛ بخاطر معرفی سايت مربوط به اين استاندارد متشکرم.

/ 0 نظر / 6 بازدید