مديريت پروژه های فرهنگی

فکر نکنيد فقط پروژه های صنعتی نياز به برنامه ريزی ؛ کنترل و استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه دارد.
اخيراٌ وزارت ارشاد دست به کار برگزاری مستمر يک دوره کلاس - مديريت پروژه های فرهنگي-نموده و در آن تكنيكهاي مختلف مديريت پروژه را آموزش می دهند تا شايد با بکار بستن اين تکنيکها بتوان از هرز رفتن زمان؛ هزينه و منابع در انجام پروژه های فرهنگی جلو گيری نمود . به هر حال اين کار ؛ نشاندهنده عزم اين نهاد برای مديريت بهتر و کنترل و برنامه ريزی پروژه های فرهنگی است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ساعدي

حاج مجيد آقا لينك اين مطلب هفته پيش كار مي كرد؛ ولي الان كار نمي كند چرا ! يك مطلبي را دنبالش بودم