چرا زنان مديران پروژه بهتری هستند؟!

لطفا جنجال نفرماييد ! و ضمناٌ از هرگونه پيش داوري بپرهيزيد.
اين فقط عنوان مقاله اي تحقيقي از خانم مونت انبيسك در وب سايت bcentral.com مي باشد كه توجه خوانندگان را به ترجمه آن به شرح ذيل جلب مي كنم:
عزيزان مي توانند نظرات خود را اعلام يا بوسيله E-mail ارسال دارند تا مورد استفاده واقع شود

قبل از ورود به اين بحث پرجنجال لازم به توضيح است كه در مباحث كلي اين مقاله، ما(مولف!) بعضا بر اساس حقايقي پيش رفته ايم كه مدارك و شواهد موجود محدود و ناقص مي باشند. ضمنا اجازه بدهيد اين نكته را هم اضافه كنم كه شما بايد به ياد داشته باشيد برابري زن و مرد به اين معني نيست كه آن ها يكسان هستند.
با قدرت گرفتن زنان در محيط كار اختلافات ميان زنان و مردان در بين كاركنان جوان و حتا مسن نيز بالا مي گيرد و ما متأسفانه بايد شاهد اين اختلافات در قسمت هاي مختلف سازمان باشيم.
ازدفاتر تجاري گرفته تا كارخانه جات و ميادين جنگ، امروزه كه زنان در جلسات هيأت مديره سازمان هاي بزرگ نيز اظهار وجود مي نمايند و يا اين كه توانسته اند شركت ها و سازمان هاي خود را تأسيس نمايند و به عنوان مثال نرخ زنان صاحب شركت تا ميزان 103 درصد افزايش يافته است در ده سال گذشته، اين تفاوت ها و اختلافات در بين گروه هاي مديريتي سازمان هاي بزرگ نيز پديدار شده است تحقيقات نشان مي دهد كه روش ها و متدهاي زنانه و مردانه در راهبري مي تواند مؤثر باشد يعني هر دو روش داراي تأثيركذاري خاص خود مي باشد، اما وقتي ما آن ها را در كنار هم به مقايسه مي گذاريم متوجه مي شويم كه روش زنانه راهبري سازمان ها داراي امتيازات بيشتري است.
ديدگاه زيست شناسي
تفاوت ميان دو جنس زن و مرد ريشه در دو عامل تغذيه و طبيعت دارد و فقط نمي توانيم بگوييم كه جامعه است كه مردان و زنان را شكل مي دهد بلكه عوامل زيست شناختي نيز در اين ميان داراي اهميت گسترده اي مي باشند. محققين تفاوت هاي فيزيولوژيكي متعددي را كشف نموده اند. در سيستم عصبي خانم ها و آقايان، به طور مثال مغز آقايان حدود ده درصد بزرگ تر از مغز خانم هاست اما زنان داراي سلول هاي عصبي فعال بيشتري در بخش هاي خاص مغز مي باشند. زنان معمولا داراي بخش كورپوس كولوسوم (corpus collusum) بزرگ تري هستند. (كورپوس كولوسوم به گروهي از سلول هاي عصبي گفته مي شود كه ارتباط ميان دو نيم كره مغز را يعني نيم كره چپ و راست شكل مي دهد )، اين باعث مي شود كه زنان در انتقال اطلاعات از يك نيم كره به نيم كره ديگر سريع تر باشند. يعني مي توانند از نيم كره چپ مغز كه بيشتر فعاليت هاي محاسباتي و حركتي را انجام مي دهند به همان اندازه استفاده نمايند كه از بخش احساسي و بصري نيم كره راست استفاده مي كنند اما آقايان معمولا تنها قادر به استفاده از نيم كره چپ مغز خود مي باشند.
با رشد دختران و پسران، ما شاهد شكل گيري شخصيت ايشان از طريق قواعد و قوانين اجتماعي و محيط اطراف مي باشيم ولي اين نوع جنس (زن يا مرد بودن) انسان مي باشد كه رفتار و حساسيت وي را شكل مي دهد. كلام ما از آن جا آغاز مي شود كه ما در صدد مقايسه دو ديدگاه مديريتي زنان و مردان برمي آييم. ديدگاه مديريتي مردان يا همان ديدگاه فرمان و كنترل و ديدگاه زنان يا همان ديدگاه مديريت مشاركتي و توافقي.
دبرا بورل مدير آموزشي مؤسسه مريخ – ونوس در نيويورك مي گويد: مديران زن معمولا اشتياق بيشتري به ساختن دارند تا به بردن. زنان معمولا مايل به دست يابي و حصول توافق هستند و مايلند تا عقايد و نظريات ديگران را نيز بشنوند و بالعكس آقايان فكر مي كنند اگر از ديگران راهنمايي بخواهند آن ها به عنوان يك رهبر ضعيف كه از داشتن پاسخ هاي مناسب بي بهره است شناخته مي شوند.
توانايي هاي ديگر رهبري زنان
1-زنان در قدرت بخشيدن و تشويق كردن كاركنان و تيم ها بهتر از آقايان عمل مي كنند.
2-رفتار زنان به نوعي است كه صداقت بيشتري را در كار حكم فرما نموده و درعين حال بيشتر از مردان در ارتباط با كاركنان مي باشند.
3-رهبران زن در واكنش نشان دادن به درخواست هاي كمك بهتر و سريع تر عمل مي نمايند.
4-زنان معمولا داراي تحمل بيشتري از اين ديدگاه مي باشند كه جامعه تشكيل شده از افراد متفاوت است و زنان قدرت بيشتري از مردان در پذيرش اين تفاوت ها دارند.
5-زنان در تشخيص مشكلات بسيار سريع تر و صحيح تر از آقايان عمل مي نمايند.
6-زنان در مشخص كردن انتظارات شغلي و تهيه بازخوردهاي باارزش و تشويق كننده بسيار بهتر از آقايان مي باشند.
7-مردان در مقايسه با زنان معمولا تصميم گيرندگاني سريع مي باشند. مديران مرد معمولا در ساختن ارتباطات گذرا و تشكيل تيم هاي موقت در جهت نيل به اهداف كوتاه مدت موفق مي باشند.
زنان در ارتباط، با مهارت هاي بيشتري عمل مي كنند.
خيلي عجيب است نه؟ پس زنان به عنوان مثال در ارتباطات خود با افراد ديگر داراي مهارت بيشتري مي باشند. شما احتمالا فكر مي كنيد كه اين ها جزء مهارت هاي كم اهميت بوده و جزء عوامل اصلي رشد يك تجارت نمي باشد و يا ممكن است بگوييد چگونه اين خصايص زنانه باعث مي شوند كه مديريت به شيوه بهتري انجام شود؟ در تجارت خانه هاي مقتصد امروزي كه نهايت تمركز بر افزايش بهره وري مي باشد و كاركنان داراي شغل هاي مختلفي بوده و داراي صداقت لازم در كار مي باشند و تكنولوژي باعث گرديده كه حتا شركت هاي كوچك در تلاش براي بازارهاي جهاني باشند. اين قدرت كه احساسي را در كاركنان به وجود آوريد كه خود را مسئول، باارزش، و جدا از جمع احساس كنند، باعث يك برتري ويژه اي در سازمان شما مي شود، و به قول جفري كريستين در اين مقوله بعضي شركت ها موفق مي شوند و برخي خير و اين مسأله ناشي از نوع عمل كرد نيست بلكه ناشي از استعداد است و آن كس كه بهترين تيم را دارد برنده نهايي خواهد بود.
برخلاف آن چيز كه باعث مي شود برخي فكر كنند پول و سرمايه عامل اصلي مي باشد، در موفقيت شركت ها بايد بگوييم كه وجود افراد با استعداد و نگهداري آنان در شغل مربوطه، بسيار مهم تر مي باشد و نگهداري افراد بااستعداد وابسته به نوع ارتباطي است كه مديران با آن برقرار مي كنند.
و اين چيزي است كه به قول كريستين، زنان قادر به انجامش به خوبي مي باشند.
به طور كلي زنان در انتخاب افراد آماده تر ظاهر مي شوند و قدرداني ايشان نسبت به كار باارزش افراد بيشتر و بهتر است و به قول تري لبين زنان سؤال مي كنند و مردان هميشه عادت به پاسخ گويي دارند و اين تفاوت عمده زنان و مردان در هدايت و راهبري تيم ها مي باشد. با توجه به اين كه زنان در شناساندن اهداف شركت به كاركنان و قدرداني از زحمات ايشان قوي تر مي باشند نتيجه مي گيريم كه زنان معمولا مي توانند بهتر از مردان باعث شوند كه كاركنان احساس ارزش و قدرداني نمايند و اين يكي از راه هاي بسيار باارزش ارضاي كاركنان با كم ترين هزينه مي باشد و باعث مي شود كه كاركنان با ثبات و صداقت بيشتري در كنار شركت به انجام وظيفه بپردازند.
علاوه بر موارد مطرح شده درباره مهارت هاي زنان در رهبري، تحقيقات اخير نشان مي دهد كه زنان در مهارت هاي خاص مردان نيز داراي قدرت بيشتري مي باشند و اين شايد به اين علت باشد كه تجربه چند سال اخير مديران زن باعث كسب چنين مهارت هايي نيز در ايشان شده باشد.
يك تحقيق تأثيرگذار در سال 1996 توسط مايكل پراوت و جنت اروين نشان مي دهد كه برخلاف تحقيقات گذشته مبني بر مهارت زنان در ارتباطات كامل نبوده و بايد مهارت هاي محاسباتي ايشان را نيز به آن اضافه كرد. اين تحقيقات هم چنين نشان مي دهد كه زنان داراي عمل كرد بهتري در دو نيم كره چپ و راست مغز مي باشند. زنان در رفتارهاي فردي استاندارد نوع بشر در سنين بين 28 تا 31 داراي ارزيابي ممتازتري مي باشند و تنها فاكتوري كه باعث بروز برخي ضعف ها در زنان مي باشد بعد خود – مديريتي است. به طور مثال بدترين نوع رفتار مشاهده شده در زنان در تسلط ايشان بر خستگي هاي جسمي و روحي مي باشد.
هنوز كارهاي ناتمام زيادي مانده است
ظاهرا هنوز تعداد زنان مدير در 500 شركت برتر جهان بسيار پايين مي باشد. به طوري كه از هر سه مدير برتر تنها يك مدير زن مي باشد و به عقيده من اين مشكل از آن جا ناشي مي شود كه زنان داراي مجال كم تري براي عرضه مهارت هاي مديريتي خود بوده اند و هم اكنون با توجه به موفقيت هاي چشم گير نيم قرن گذشته ايشان، بدون شك اين برتري در حال كامل شدن مي باشد و در نيم قرن آينده احتمال اين كه از هر سه مدير موفق زن، تنها نسبت يك مدير موفق مرد وجود داشته باشد بسيار بالاست.
درباره وب سايت ‌bcentral.com:
بيل گيتز مدير افسانه اي شركت مايكروسافت و ثروتمندترين مرد جهان، بر خلاف سنت ديرينة ثروتمندان بزرگ تاريخ كه بخشي از ثروت خود را پس از مرگ وقف امور خيريه نموده اند، ثروت خود را چه در زمان حيات و چه پس از آن صرف امور آموزشي نموده است و از آنجمله ميتوان به تشكيل سايت رايگان BCentral براي دادن مشاورة رايگان به تجار نوپا اشره نمود. (به آنكس كه دوست مي داري بجاي بخشيدن ماهي، ماهيگيري بياموز ) مونت انبيسك نويسنده و مشاور تجاري كه تاكنون برندة جوايز بيشماري طي 20 سال گذشته در مديريت شده است ، يكي از اعضاي گروه برگزيدة بيل گيتز براي نيل به اين مهم مي باشد.

مرجع: bcentral.com

/ 1 نظر / 40 بازدید
سهيل جعفري

اندر فوايد ازدواج کردن يکی رعايت قوايد است!!!