۲ ابزار مديريت پروژه !

نقش ابزار مناسب در پيشبرد اهداف مديريت پروژه انكارناپذير است. در واقع پس از طراحی سيستم مديريت پروژه در سازمان، بكارگيری ابزار مناسب در اين سيستم، يكی از مهم‌ترين عوامل محقق كننده اهداف مديريت پروژه در سازمان است.
مقاله منتشره حقير در شماره جدید نشريه کامپيوتر و ارتباطات به معرفی دو نرم افزار مايکروسافت پروجکت و پريماورا می پردازد؛ لینک....

/ 1 نظر / 7 بازدید
sadegh

باعرض سلام وتشکر ازمطالب مفيدوآموزنده تان اینجانب دانشجوی مهندسی صنايع هستم.ترم جاری واحد(زمانبندی,برنامه ریزی وکنترل پروژه)رااخذکرده ام همانطورکه می دانیداین درس شامل یک پروژه ی عملی است. دراین مورد,درصورت امکان,چه ازنظر معرفی مکان برای انجام پروژه و چه از نظر علمی مراراهنمايی کنید. متشکرم.