پارک فن آوری پرديس و مديريت پروژه هاي IT !

Ofogh.jpg

يكي از مهمترين عوامل رشد صنعت تكنولوژي اطلاعات وارتباطات در كشورهاي آسياي شرقي بخصوص ژاپن ؛ كره؛ مالزي ؛ سنگاپور و حتي هند وجود پاركهاي علمي يا شهركهاي فن آوري است. ايجاد اين‌گونه‌ پاركها درنهايت‌ براي‌ توسعه‌ تكنولوژيكي‌ كشور مفيد بوده و مي‌تواند جريان‌ انتقال‌ تكنولوژي‌ را سرعت‌ بخشيده و مديريت پروژه هاي بخش IT را متحول سازد.
مقاله پاركهاى علمي و فرآيند انتقال تكنولوژى؛ در نشريه شماره ۱۲۱ تدبير نيز به خوبي به اين موضوع پرداخته است.
در بهار 1380 ؛ شاهد بوديم اولين پارك علمي از اين دست در كشورمان به نام پارک فن آوری پرديس ؛ توسط دفتر همكاريهاي فناوري رياست‌جمهوري تأسيس گرديد. . سياست‌گذاري اين پارك كه در 20 كيلومتري شمال شرق تهران (شهر جديد پرديس) قرار دارد و مساحت كنوني آن 20 هكتار مي‌باشد؛ به عهده هيات امنايي متشكل از دفتر همكاريهاي فناوري و دانشگاه صنعتي شريف مي باشد.
اطلاعات بيشتر و جامع تر پيرامون اين پارك علمي و نحوه مشاركت علاقمندان و صاحبان صنعت در آن را مي توانيد در سايت پارك فن آوري پرديس بيابيد.

/ 0 نظر / 40 بازدید