/ 1 نظر / 24 بازدید
Pourang

در اين سايت خلاصه ای از مصاحبه جناب آقای صالحی فروز در رابطه با پروژه‌های پارس جنوبی وجود دارد که مطالعه آن خالی از لطف نميباشد.