انواع استراتژي‌هاي قراردادي براي مديريت پروژه‌هاي بزرگ(قسمت دوم)

پيرو يادداشت 8 ارديبهشت ماه جاري ادامه  توضيحات پيرامون يكي ديگر از شيوه‌هاي قرارداي براي مديريت پروژه‌هاي بزرگ با بحث پيرامون سه روش قراردادي ديگر  پي مي‌گيريم.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

قرارداد طراحي ساخت به شكل يكپارچه

در قراردادهاي سنتي پروژه‌هاي عمراني ، كارفرما قراردادي را با مشاور جهت طراحي پروژه و قرارداد ديگري را با پيمانكار ديگر جهت ساخت منعقد مي‌نمود. در روش طرح/ساخت كارفرما فقط با يك طرف كه هم مسئوليت طراحي و هم مسئوليت ساخت را مي‌پذيرد قرارداد مي‌بندد. پيمانكار در چنين قراردادي فعاليت‌هاي طراحي را بصورت اماني يا قرارداد دست دوم؛ انجام داده و عمليات ساخت را نيز به تنهايي و يا با همكاري پيمانكاران ديگر اجرا مي‌كند. رابطه قراردادي و رسمي كارفرما تنها با يك پيمانكار است. فاز برنامه ريزي با طراحي مفهومي شروع شده و برآوردهاي اوليه محاسبه مي‌گردند.سپس طرفين درمورد قرارداد مذاكره مي‌كنند.يك روش پرداخت‌ها Cost Plus Fee با سقفي مشخص است. در چنين قراردادي كارفرما بايد راجع به موضوع پروژه و محدوده آن بسيار شفاف باشد و بداند چه مي‌خواهد.مزيت‌هاي اين روش قراردادي براي كارفرما مواجه بودن با يك طرف در قرارداد است. از طرف ديگر كارفرما كنترل كمتري درمورد تعريف دقيق كار و نحوه اجراي آن خواهد داشت.در پروژه‌هايي گه حجم بالايي از كارهاي مهندسي را دربر مي‌گيرد، اين نوع قرارداد مي‌تواند صرفه‌جويي‌هاي قابل ملاحظه‌اي در زمان پروژه داشته باشد.

 

 

قرارداد مديريت اجرايي

در اين روش، مدير اجرايي طبق قراردادي كه مستقيماً با كارفرما منعقد مي‌نمايد؛ براي مديريت اجرايي پروژه منصوب گرديده و در قالب زمان و هزينه انجام وظيفه مي‌نمايد. تمامي قراردادهاي پيمانكاران و مشاوران ديگر مستقيماً توسط كارفرما منعقد مي‌گردد.

 

قرارداد طراحي و مديريت

اين رويكرد در واقع نوعي از قرارداد مديريت مي‌باشد كه طراحي تفصيلي را مستقيماً بر عهدة‌ پيمانكار گذاشته، بنابراين مشابهت‌هاي زير را با قراردادهاي طراحي ساخت خواهد داشت:

·        كارفرما فقط يك قرارداد منعقد مي‌نمايد.

·        مديريت طراحي و اجرا بصورت يكپارچه انجام مي‌گيرد.

·        در مراحل نخستين طراحي واجراء، زمان اجراي پروژه كاهش مي‌يابد.

·        احتمال قابل اجرا بودن طراحي‌ها هرچه بيشتر افزايش مي‌يابد.

در عين حال بين قراردادهاي طراحي و مديريت با طراحي ساخت تفاوت‌هاي زير قابل اشاره است:

·        نحوه‌ي پرداخت‌ها مشابه قراردادهاي مديريت مي‌باشد.

·        كارفرما كنترل بيشتري بر اجراي كارها خواهد داشت ولي كمتر در خصوص كارهاي فني متعهد مي‌باشد.

·        ارتباط كارفرما با پيمانكار طراحي و مديريت بيشتر تخصصي (حرفه‌اي) و مشاركتي است.

·        پيمانكار طراحي و مديريت كار اجرايي انجام نمي‌دهد و ريسك اجرايي خيلي كمتري را مي‌پذيرد.

·        تغييرات در اين نوع قرارداد ساده‌تر انجام گرفته در مورد تغيير قيمتها عادلانه برگزار مي‌شود.

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
amerinia

بسیار ممنون از سایت خوبتون

حمید

مجید خان خیلی ممنون سوال بنده معنای طراحی مفهومی مثلا برای یک شناور چیست؟ مراحل انجام آن چیست؟ پیمانکار بایستی چه کاری را در مرحله طراحی مفهومی انجام دهد؟ دستاورد این بخش چه خواهد بود؟ باز هم ممنونم