زنها در مديريت پروژه !

سايت IPM انجمن مديريت پروژه انگلستان را يادتان هست.
گروه جالبي در اين انجمن به نام گروه " زنها در مديريت پروژه " تاسيس شده است كه با راه اندازي يك سايت اينترنتي قصد ترويج؛ تقويت و تشويق نقش زنان در فرآيندهاي مختلف مديريت پروژه را دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید