۲ رمز موفقيت !

دو جمله زير از وبلاگ ديد مهندسي ؛ خيلي توجهم را جلب كرد:

۱- اگر فكرمي‌كنيد شكست‌خورده‌ايد،‌ درست‌است !
اگر خيال‌مي‌كنيد جرات نداريد،‌ پس جرات نداريد .
اگر دوست داريد برنده‌شويد ولي فكرمي‌كنيد برنده نخواهيدشد، برنده نخواهيدشد.
برنده كسي است كه فكر مي‌كند برنده‌ مي‌شود.
برگرفته از سخنان ديل‌كارنگي

۲- هركسي كه شما ملاقات‌مي‌كنيد، گويي اين نوشته را به گردنش آويخته كه: «كاري‌كن تا احساس كنم مهم هستم.» اگر بتوانيد اين‌كار را بكنيد،‌ نه تنها در تجارت،‌ كه در زندگي هم موفق ‌خواهيد بود.

با تشكر از آقاي صابري

/ 1 نظر / 16 بازدید