مديريت پروژه مكانيزاسيون كتابخانه ها و مراكز اطّلاع رساني

قابل توجه آماتورها و مبتديان در مباحث مديريت پروژه !
كتابي تحت عنوان "مديريت خودكارسازي كتابخانه‌ها‌‌" توسط : رابين تي. هاربور‌ با هدف ياري‌رساني به مديران مراكز اطلاع‌رساني و كتابخانه‌ها كه مشغول برنامه‌ريزي براي خودكارسازي خدمات خود هستند؛ يا به نوعي تمايل به ارتقاي شيوه‌هاي خودكار قبلي خود دارند نوشته شده است.
يكي از بخشهاي مفيد اين كتاب بخش مديريت پروژه آن است كه در حقيقت مي توان آن را "مديريت پروژه مكانيزاسيون كتابخانه ها و مراكز اطّلاع رساني " ناميد امّا برخي از مفاهيم و اصول مديريت پروژه در آن آمده است كه با كمي تغيير مي تواند در مديزيت هر پروژه اي به كار بسته شود.

/ 1 نظر / 6 بازدید
فريد

سلام، خسته نباشيد. البته اين پيام دربارة يادداشت اخير شما نيست. در صورتي كه اطلاعاتي دربارة مديريت پروژه‌هاي تحقيقاتي داريد از دريافت آنها ممنون خواهم شد. پاينده باشيد. فريد