معرفی دوره آموزشی (۲)

يک دوره ۳۰ ساعته آموزش مديريت پروژه - كنترل پروژه توسط آقای دکتر نوری ؛ از اساتيد دانشکده صنايع دانشگاه علم و صنعت بر اساس ساختار PMBOK برگزار مي شود.
حد اقل مدرك مورد نياز براي شركت در اين كلاس ؛ ليسانس فني و علوم پايه بوده و سرفصلهاي ارائه شده در دوره عبارتند از :
حوزه مديريت پروژه، مديريت زمان پروژه، مديريت هزينه پروژه، مديريت ريسك پروژه، مديريت ارتباطات پروژه، مديريت منابع انساني پروژه، مديريت منابع پروژه، مديريت كيفيت پروژه، مديريت تداركات پروژه
علاقمندان به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.

/ 0 نظر / 9 بازدید