جاي خالی موسسات مديريت پروژه در نمايشگاه هشتم !

text.jpg


هشتمين نمايشگاه نفت؛ گاز و پتروشيمي با حضور گسترده شركتهاي فعال داخلي و خارجي اين بخش؛ از تاريخ ۲۷ تا ۳۰ فروردين امسال در محل دايمي نمايشگاهها در تهران برگزار گرديد.
عليرغم رشد استقبال شركتهاي بخش انرژي در اين دوره نمايشگاه؛ آنچه بيشتر از همه توی ذوق می زد حضور بسيار کمرنگ موسسات دولتی و خصوصی ؛ مديريت پروژه بود که اتفاقاٌ بسياری از آنها در صنايع اين بخش؛ در سال گذشته بسيار فعال هم بوده اند.
واقعاٌ چرا موسسات تخصصی مديريت پروژه؛ از حضور فعال در اين قبيل نمايشگاهها که محل بسيار خوبی برای عرضه توانمنديها و شناساندن قابليتها برای جذب پروژه هاست؛ دريغ مي ورزند؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهندس بعد از اين

ميدونی چرا؟! چون پروژه ها تو اين مملکت خيلی بر مبنای تخصص و توانايی شرکتها واگذار می شه و اصلا و ابدا پای رابطه و پارتی بازی در ميان نيست !