معرفی سايت اينترنتی (۴)

۴- سايت اينترنتي TotalPMS
اين سايت متعلّق به موسسه Projacs كه يك شركت " خدمات مديريت پروژه " مي باشد بوده و نمايندگي موسسات PMI و ‍Primavera در خاورميانه و محل آن شهر دبي امارات متحده عربي است.
در سايت TotalPms ؛مي توانيد مطالب متنوعي همچون نشريات آموزشي ؛ دوره هاي مختلف مديريت پروژه ؛ فروش و آموزش نرم افزارهايي چون Primavera ؛Expedition و...را بيابيد.
از قسمتهاي جالب اين سايت "تالار بحث" آن است كه مي توانيد در آن شركت كرده و هرگونه سوال خود را در مورد ابعاد مديريت ؛ برنامه ريزي و كنترل پروژه و همچنين نرم افزارهاي Primavera Enterprise و ‍Primavera Expedition از مديران سايت و كارشناسان موسسه بپرسيد.
سال گذشته كه جهت دوره هاي آموزشي Primavera Enterprise و ‍Primavera Expedition به اين موسسه رفته بودم ؛ خيلي تعجب كردم كه كل اين كارها در دفتر اين شركت خصوصي كه كمتر از ۱۰۰ متر مربع بود انجام مي شد !

/ 0 نظر / 11 بازدید