Project Management Body of Knowledge

دست مريزاد به آقا فرهاد نصرالله پور ؛ كه تو اين وانفسا يه وبلاگ ديگه (‍PMiran) ؛به وبلاگهاي كنترل پروژه اضافه كرده ؛ فكر كنم اگه همينجور پيش بريم ؛ بعد از چند وقت شاهد تاسيس سايتهاي حرفه اي مديريت پروژه هم در ايران باشيم.
آقا فرهاد در وبلاگ PMIran تعريف خوبي از اجزاء PMBOK داده و ‍اجزاء PMBOK را به شكل زير معرفي كرده و تعريف مختصري از هريك داده است :
۱-مديريت يكپارچگي پروژه Integration Management
۲-مديريت حوزه عملكرد پروژه Scope Management
۳-مديريت زمان پروژه Time Management
۴-مديريت هزينه پروژه Cost Management
۵-مديريت منابع پروژه Resource Management
۶-مديريت كيفيت پروژه Quality Management
۷-مديريت نيروي انساني Human Resource Management
۸-مديريت ارتباطات پروژه Communications Management
۹-مديريت تداركات پروژه Procurement Management
۱۰-مديريت ريسك پروژه Risk Management

البته اگه ويرايش ۲۰۰۰ PMBOK رو ديده باشيد؛ مي بينيد كه رديف ۵ فوق در رديف ۷ ادغام شده ؛ و تحت عنوان "مديريت منابع انساني" آمده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید