اجزاء يك طرح پيشنهادي(Proposal) !

به طور كلي هر طرح پيشنهادي از 3 بخش تشكيل مي شود:
بخش فني ‏Technical Section
بخش مديريتي Management Section
بخش هزينه Cost Section
1-بخش فني:اين بخش معمولاً مشكل ترين و پيچيده ترين قسمت يك طرح پيشنهادي بوده و شامل موارد زير است:
شرح مساله
بحث فنّي (محدوده كار ؛ مشخصات محصول يا خدمات ؛ خطرات احتمالي ؛ زمان بندي كلان يا جزيي )
طرح ريزي برنامه ( برنامه ريزي نيروي انساني مورد نياز فازهاي انجام كار؛ معرفي پرسنل كليدي و تخصيص آنها به فازها )
شرح تجهيزات و تسهيلات اصلي مورد نياز
فرضيات؛ تفاوتها و استثناها (مغايرتها با مشخصات يا شناسنامه كار معرفي شده از طرف مشتري )
اطلاعات تكميلي و تجربيات قبلي (در زمينه مشابه )
2-بخش مديريتي: اين بخش معمولا آسانترين قسمت يك طرح پيشنهادي است زیرا اطلاعات آن در طرحهاي قبلي موجود بوده و شامل موارد زير است:
توانايي مديريتي (ساختار سازماني ؛ ثبات مالي و اقتصادي شركت ؛ مشخصات كلي پرسنل ؛ سيستمهاي اداري و تجاري و ...)
مديريت برنامه (ساختار مورد نيازبراي مديريت پروژه ؛ رزومه پرسنل كليدي ؛ نحوه ارتباطات با مشتري ؛ شيوه مديريت كردن پيمانكارهاي جزء و مشاركتها )
تسهيلات مورد نياز
كنترل زمانبندي و هزينه (شيوه پيگيري فعاليتها و مقايسه برنامه با واقعيت و نحوه گزارش دهي آنها)
تاريخچه و تجربيات شركت
3-بخش هزينه :محتواي اين بخش به نوع قرارداد و ماهيت محصول يا خدمات پيشنهادي بستگي دارد كه شامل موارد زير است :
بيانيه(شناسنامه) كار (مشخصات كامل كار مورد درخواست
كلان هزينه ها (اقلام عمده هزينه كل طرح)
زمانبندي انجام كار
مبناي محاسبه سود
تجهيزات و امكانات قابل تامين از سوي مشتري
اقلام هزينه
طرز محاسبه هزينه اقلام و هزينه كل
تكنيكهاي براورد هزينه (سياستها و روشهاي شركت در برآورد هزينه ها)
اطلاعات تكميلي (اطلاعات بيشتر در مورد برآوردهاي مواد ؛ نيروي كار و سربار)

/ 2 نظر / 150 بازدید
صابري (ديدمهندسي)

سلام، خوشحالم که فعال شده ايد و بسيار بيشتر از سابق می‌نويسيد. استفاده‌می‌کنيم. موفق باشيد

alavi

آقای فراهانی با سلام. آيا برای پروژه های نفتی ترتيب خاصی برای ارایه پیشنهاد وجود دارد؟