نمايشگاه كتاب شانزدهم !

شانزدهمين نمايشگاه كتاب تهران به همراه جشنواره مطبوعات از چهاردهم ارديبهشت ماه جاری؛ در محل دايمي نمايشگاهها داير است.
سايت اينترنتي نمايشگاه شانزدهم نيز كه در آن فهرست كامل كتب ارايه شده به چشم مي خورد امسال به موقع راه اندازي شده است.(http://www.tibf.co.ir )
دانشگاه علم و صنعت ايران هم جهت سهولت در امر انتخاب و خريد كتب مورد نياز؛ ليست كتب برخي انتشاراتهاي خارجي شركت كننده را در سايت اينترنتي خود آورده است.
http://library.iust.ac.ir/libraryweb/pavilion/default.html
دوستان اگر ارمغاني از اين نمايشگاه راجع به PM داشتند ما را هم بي نصيب نگذارند و به ما هم خبر دهند.

/ 0 نظر / 10 بازدید