ساختار شكست كار – WBS- چيست ؟

آيا تاكنون براي انجام كارهاي شخصي روز آينده خود آنها را دسته بندي كرده ايد؟ اگر اينگونه بوده در حقيقت شما نيز براي مديريت پروژه كارهاي انجام نشده فردا از WBS كمك گرفته‏ايد.
ساختار شكست كار , يكی از تكنيك ها و ابزار لازم در تعريف دستور كار پروژه مي‏باشد.ساختار شكست كار؛ تجزيه سلسله مراتبي و سطح به سطح عمليات يك پروژه است. منظور از عمليات, تلاش و انرژي است كه جهت بدست آوردن اقلام قابل تحويل پروژه مورد نياز خواهد بود. اين تلاش و انرژي در قالب تخصصها و رده هاي تخصصي مختلف نمايان و مستند مي شود. پروژه بايستی به چند مرحله كاملا“ متمايز دسته بندی گردد و چون كليه فعاليتهای خروجی در هر مرحله, ورودی برای مرحله بعدی می باشد بايستی كليه تغييرات در هر مرحله تحت كنترل درآيند.
ـ WBS بايستی:
اول: از بالا به پايين هرآنچه كه مورد نياز است را ارايه نمايد
دوم: يك ساختار سلسله مراتبی از بالا به پايين است و بايستی در هر سطر از آن 100% يك كار را مشاهده كرد.“
WBS بر اساس معيارهاي زير تقسيم‏بندي مي شود :
۱-ساختار سازماني (در صورتيكه بر اساس Function سازماندهي شده باشند.)
۲-ماهيت كارها (در اين معيار عمليات مورد نياز جهت تكميل و تحويل هر يك از اقلام PCWBS بررسي و سپس اين عمليات گروه بندي مي شوند.)
۳- چرخه عمر پروژه Project life cycle (مهندسي, تداركات, ساخت, نصب و راه اندازي)
چند نكته :
1-WBS را بر اساس سطحي كه مي خواهيم مديريت و كنترل نماييم تهيه كنيم.( كنترل عبارتست از تجزيه و تحليل موجود, مقايسه برنامه با عملكرد و تصميم گيري در مورد هاي بعدي)
به عبارت ديگر؛WBS را بر اساس سطحي كه مي خواهيم نظارت كنيم تهيه نماييم. ( نظارت عبارتست از جمع آوري داده ها و ارايه گزارشات )
2- هر شاخه از WBS مي تواند بر اساس يكي از معيارهاي تقسيم ذكر شده به سطوح كوچكتر تقسيم گردد.
3- عناصر FWBS به صورت فعل هستند نه اسم.
4- لازم نيست كه سطح شكست در تمامي عمليات به يك اندازه باشد. يك عمليات ممكن است كه تا سطوح بسيار تفضيلي شكسته شود در حالي كه عمليات ديگر در سطح كلي تعريف شود.
هر شاخه از WBS مي تواند بر اساس يكي از معيارهاي تقسيم ذكر شده به سطوح كوچكتر تقسيم گردد.
كتاب استاندارد عملي انجمن مديريت پروژه . براي ساختارهاي شكست كار؛ كه يك سند استاندارد انجمن مديريت پروژه است به بيان تفصيلی ساختار شكست كار(WBS) پرداخته و مراحل مختلف توليد و بكارگيري آن را مورد بررسی قرار داده كه در بخش معرفي كتب ان را معرفي نموده‏ايم.

/ 1 نظر / 777 بازدید
سجاد

بابا درست توضیج بدین، این کلمات قلمبه سلمبه چیه؟ دکتر مملکت که نمیاد تعریف WBS رو از اینترنت نیگاه کنه، افراد مبتدی میان... اونا هم هیچی نمیفهمن، مث خودم