مديريت چرچيلی بحران !

برخی معتقدند ؛ مديريت‌ بحران‌ »چرچيل‌« مي‌خواهد !
بين‌ ما ايراني‌ها وقتي‌ صحبت‌ از سياست‌ و دورانديشي‌ مي‌شود بلافاصله‌ اسم‌ يك‌ نفر بر زبان‌ مي‌آيد. »وينستون‌ چرچيل‌«! سياستمدار فربه‌ و قد كوتاه‌ انگليسي‌ كه‌ با كلاه‌ لبه‌دار، عصا و سيگار برگش‌ در يكي‌ از بحراني‌ترين‌ دوران‌ امپراتوري‌ انگليس‌ به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد. او در جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ با »حرف‌«، مردم‌ كشورش‌ را از دالان‌ مرگ‌ و نابودي‌ به‌ سلامت‌ عبور داد. چرچيل‌ مجموعه‌يي‌ از عقايد رنگارنگ‌ بود كه‌ در عين‌ حال‌ نمي‌دانست‌ كه‌ كدام‌ يك‌ از آنها درست‌ است‌! او هفته‌يي‌ يك‌بار و گاهي‌ هم‌ چندبار،با چند طرح‌ غيرممكن‌ و مخاطره‌آميز وارد دفتر كارش‌ در خيابان‌ داونينگ‌استريت‌ خانه‌ شماره‌ 10 مي‌شد؛ اما بعد از نيم‌ ساعت‌، چيزي‌ كه‌ ظاهر مي‌شد اگرچه‌ هنوز مخاطره‌آميز بود اما ديگر غيرممكن‌ نبود!
به‌ قول‌ پدرش‌، او از موهبت‌ گستاخي‌! و قدرت‌ به‌كار گرفتن‌ سخنان‌ سرگرم‌ كننده‌ و جرات‌ بيان‌ كردن‌ آنها، بهره‌مند بود. لذا برخي مديران معتقدند ؛ در سازمانها نيز مديريت‌ بحران‌ »چرچيل‌« مي‌خواهد.

/ 2 نظر / 12 بازدید
اميرحسين شکوهی

آقای مهندس فراهانی به نمايندگی از مجمع دانشجويی مهندسی صنايع ايران از کليه زحمات شما سپاس گذارم و برای جنابعالی آروزی موفقيت و به روزی داريم. ارادتمند شکوهی

Dr Ziavari

Salaam Thank you for this interesting topic. I enjoyed alot. May I ask, if it's possible, write mpre about some of rules and principles of crisis management in detail. Yours Sincerely Dr Ziavari