معرفی سايت اينترنتی (۲)

۲- سايت مهندسان کنترل هزينه : AACE International
كنترل هزينه - Cost Control - از جمله مديريت هاي نه گانه PMBOK در مديريت جامع پروژه هاست. از اين رو كنترل هزينه ها در كنار كنترل زمان از جمله تخصصهاي لازم جهت " برنامه ريزي و كنترل پروژه هاست ".
سايت AACE ؛ كه از معتبرترين مراجع اينترنتي Cost Engineer ها در دنيا به حساب مي آيد متعلق به انجمن مهندسان هزينه آمريكاست.
اين انجمن ـ ‏Association for the Advancement of Cost Engineering - در سال ۱۹۶۵ تاسيس گرديده و از ان سال تاكنون سمينارها و دوره ها و كارگاههاي آموزشي مختلف در كشورهاي مختلف برگزار نموده و كتب و مقالات كارشناسي متعددي را در زمينه مهندسي كنترل هزينه به چاپ رسانده است كه در اين سايت مي توانيد به عموم اين مطالب دسترسي داشته باشيد.

/ 0 نظر / 7 بازدید