معرفي سايت اينترنتي (۱)

همانطور كه وعده كرده بودم بنابود ؛ به شكل ادواري سايت هاي اينترنتي معروف مديريت و كنترل پروژه را خدمتتان معرفي كنم:
در اين يادداشت؛ به معرفي معروفترين سايت اينترنتي " مديريت پروژه " در دنيا مي پردازم.

1- سايت انستيتو مديريت پروژه - (Project Management Institute (PMI
اين سايت مربوط به موسسه PMI واقع در آمريكا مي باشد كه بنا بر نظر برخي كارشناسان ؛ رسمي ترين مرجع در زمينه مديريت پروژه در دنياست.
در اين سايت - Pmi.org - مي توانيد آخرين مطالب و خبرهاي روز مديريت پروژه در دنيا ؛مقالات علمي ؛ كتب منتشره ؛ دوره هاي آموزشي و استانداردهاي مديريت پروژه را بيابيد.
توصيه مي شود كتاب استاندارد دانش مديريت پروژه PMBOK ؛ را جهت آشنايي با مباني مديريت پروژه از اين سايت Download كرده و مطالعه بفرماييد.

/ 0 نظر / 8 بازدید