معرفی سايت اينترنتی (۳)

سهيل جعفري در وبلاگش " مديريت پروژه " يك سايت جالب معرفي كرده:

۳- انجمن مديريت پروژه - APM -

سايت APM رقيب PMI در مسايل مديريت پروژه بوده و به انجمن مديريت پروژه انگليس -Association for Project Management - وابسته مي باشد.
رقابت هم رقابت انگليسها که با سايت APM در مقابل PMI آمريكاييها کوتاه نيامده اند.
شما ميتوانيد كتاب PMBOK آنرا كه رقيب PMBOK سايت PMI هست را مطالعه كنيد.

آدرس: http://www.apm.org.uk

/ 1 نظر / 8 بازدید
حجت ميرزايي

آقا مجيد ! كاش مي نوشتي كه ايا نمونه اين سايت هم در ايران هست يا نه ؟ حجت