مهندسان بدون مرز !

مي دونستيد همونجور كه « پزشكان بدون مرز » داريم ‚" مهندسان بدون مرز" (Engineers without Borders) هم داريم ؟
شعار جالبي هم دارند ؛
ساختن دنيايي بهتر - يك پروژه ؛ در يك زمان

Building a Better World - One Project - At a Time

/ 1 نظر / 56 بازدید
نادر هاشمي

ضمن تشکر از معرفي اين سايت شعار اين سايت را به شکل زير اصلاح بفرمائيد. One community-at a time